REACH
Klasifikace a označování podle REACH(No Comments)

Dřívější právní předpisy EU v oblasti chemických látek již vyžadovaly, aby průmysl klasifikoval a označoval nebezpečné látky a přípravky podle standardních kritérií. Nařízení REACH je na těchto stávajících právních předpisech postaveno, ale kritéria ani povinnosti týkající se klasifikace a označování neobsahuje. Ta jsou v současnosti stanovena v části směrnice 67/548/EHS zabývající se klasifikací a označováním [...]

Povinnosti výrobců a dovozců podle REACH(No Comments)

Předběžná registrace Výrobci a dovozci musejí předběžně registrovat látky, které již na trhu EU existují (tzv. zavedené látky), pokud chtějí využít dočasná opatření, která jim umožní registrovat látku až v pozdější fázi. Předběžná registrace také žadatelům o registraci umožňuje, aby mezi sebou sdíleli informace a vyhnuli se provádění nadbytečných zkoušek. Období předběžné registrace je vymezeno [...]

Evropská legislativa: Co je to REACH(No Comments)

Informace o REACH Co je to REACH? REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 a jeho cílem je zracionalizovat a vylepšit starý právní rámec Evropské unie (EU) pro chemické látky. REACH klade na průmysl větší odpovědnost za [...]

Domena tematickeodkazy.cz na prodej