Klasifikace chemických látek
Klasifikace a označování podle REACH(No Comments)

Dřívější právní předpisy EU v oblasti chemických látek již vyžadovaly, aby průmysl klasifikoval a označoval nebezpečné látky a přípravky podle standardních kritérií. Nařízení REACH je na těchto stávajících právních předpisech postaveno, ale kritéria ani povinnosti týkající se klasifikace a označování neobsahuje. Ta jsou v současnosti stanovena v části směrnice 67/548/EHS zabývající se klasifikací a označováním [...]

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek(1 Comment)

Aktualizovaný Seznam se zapracovanými změnami podle směrnice Komise 2008/58/ES a směrnice Komise 2009/2/ES. Dne 5.10.2008 vstoupila v platnost směrnice Komise 2008/58/ES, kterou se po třicáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování správních a právních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Dne 5.2.2009 vstoupila v platnost směrnice Komise 2009/2/ES, kterou se [...]

Domena tematickeodkazy.cz na prodej