Platná chemická legislativa – vyhlášky

Vyhláška č. 232/2004 Sb.

Vyhláška č. 232/2004 Sb. [pdf, 65 kB], kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování, nebezpečných chemických látek.

Vyhlášku ze dne 20. dubna 2004 lze nalézt také na stránkách Ministerstva vnitra — Sbírka zákonů 2004, částka 76.

Vyhláška č. 369/2005 Sb.

Vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Vyhlášku ze dne 26. září 2005 lze nalézt také na stránkách Ministerstva vnitra — Sbírka zákonů 2005, částka 128: http://aplikace.mvcr.c…5/zakon_09.html#castka_128.

Vyhláška č. 28/2007 Sb.

Vyhláška č. 28/2007 Sb. [pdf, 194 kB], kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.

Touto druhou novelou vyhlášky č. 232/2004 Sb. se implementuje směrnice 2006/8/ES a současně se opravují nepřesnosti z implementace dřívějších předpisů ES ke klasifikaci, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. března 2007.

Vyhlášku ze dne 2. února 2007 lze nalézt také na stránkách Ministerstva vnitra — Sbírka zákonů 2007, částka 11.

Databáze k Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek

Platná databáze k Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek ve vyhlášce č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

(Databázi je možno otevřít na adrese www.mpo.cz/dance)

Vyhláška č. 389/2008 Sb.

Vyhláška č. 389/2008 Sb. [pdf, 292 kB], kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Touto třetí novelou vyhlášky č. 232/2004 Sb.:

  • se implementují relevantní části směrnice EP a Rady 2006/121/ES,
  • promítají se změny vyvolané zákonem č. 371/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • opravují se nepřesnosti z implementace dřívějších předpisů ES ke klasifikaci, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Vyhlášku ze dne 14. října 2008 lze nalézt také na stránkách Ministerstva vnitra — Sbírka zákonů 2008, částka 126.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 2008.Leave a Reply

Odkazy
Domena tematickeodkazy.cz na prodej